12 ഇന പരിപാടി

ജനകീയ ഐക്യവേദി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി

1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിടിയില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക

2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതിമുക്തമാക്കുക

3. ആനുകൂല്യവിതരണത്തിലെ പക്ഷപാതിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക

4. വാര്‍ഡ്/ഗ്രാമ സഭകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ജനപങ്കാളിത്തം

യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുക
5. സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ യഥാസമയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുക

6. വികസനപ്രക്രിയയില്‍ ജനതാല്പര്യത്തിന് മുന്‍‌ഗണന നല്‍കുക

7. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിരവികസനം സാധ്യമാക്കുക

8. സ്ത്രീശാക്തീകരണം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍

അവസാനിപ്പിക്കുക
9. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജെന്‍ഡര്‍ ബഡ്ജറ്റിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുക

10. ദലിത്-ആദിവാസി പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുക

11. പഞ്ചായത്തുകളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരങ്ങള്‍ പുന:സ്ഥാപിക്കുക

12. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുക

Sunday, August 29, 2010

ദേശീയപാതാ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുത്തും

ദേശീയപാതകളിൽ ചുങ്കപ്പിരിവും ബി.ഒ.ടി.വ്യവസ്ഥയും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ ദേശീയപാത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതായി മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്:

ദേശീയപാതകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കൂടി ജില്ലാതല സംരക്ഷണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. റോഡ് സ്വകാരവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കള്ളക്കണക്കുകൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വാഹനപ്രചരണ ജാഥ നടത്തും.

സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജിയോ ജോസ്, ഡോ. സി.എം.ജോയ്, ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ, എം.ആർ. മുരളി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

No comments:

Post a Comment