12 ഇന പരിപാടി

ജനകീയ ഐക്യവേദി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി

1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിടിയില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക

2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതിമുക്തമാക്കുക

3. ആനുകൂല്യവിതരണത്തിലെ പക്ഷപാതിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക

4. വാര്‍ഡ്/ഗ്രാമ സഭകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ജനപങ്കാളിത്തം

യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുക
5. സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ യഥാസമയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുക

6. വികസനപ്രക്രിയയില്‍ ജനതാല്പര്യത്തിന് മുന്‍‌ഗണന നല്‍കുക

7. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിരവികസനം സാധ്യമാക്കുക

8. സ്ത്രീശാക്തീകരണം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍

അവസാനിപ്പിക്കുക
9. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജെന്‍ഡര്‍ ബഡ്ജറ്റിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുക

10. ദലിത്-ആദിവാസി പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുക

11. പഞ്ചായത്തുകളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരങ്ങള്‍ പുന:സ്ഥാപിക്കുക

12. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുക

Sunday, August 15, 2010

എൻ.യു. ജോണിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ

പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാര സമരത്തിലൂടെ തൊടുപുഴ നിവാസികളുടെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളിൽ മിക്കതിനും അധികൃതരിൽ നിന്ന് തൃപ്തികരമായ പ്രതികരണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ചെയർമാൻ എൻ. യു. ജോണിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

ജനകീയ ഐക്യവേദിയുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ ചർച്ചകളിൽ ജോൺ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നിരാഹാര സത്യഗ്രഹത്തിലായിരുന്നതിനാൽ എറണാകുളത്ത് ആഗസ്റ്റ് 8ന് നടന്ന ഐക്യവേദി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായില്ല.

സത്യഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വായന ബ്ലോഗ് കാണുക

No comments:

Post a Comment